Nieuws & beurzen

Clinell Universal bewezen actief tegen CoVid-19!

Het is nu bewezen dat Clinell Universal het CoVid-19 virus in 30 seconden neutraliseert.

De snelheid waarmee de CoVid-19 pandemie zich over de wereld verspreidde verplichtten beleidsmakers om maatregelen te nemen die niet altijd bewezen efficiënt waren. Immers, vermits het SARS-CoV-2 virus nieuw en dus niet beschikbaar was voor laboratoriumtesten, kon men voor de meeste ontsmettingsmiddelen die enkel bewezen werkzaam zijn tegen andere Corona virussen zoals MERS, alleen maar bij benadering aannemen dat ze ook SARS-CoV-2 (CoVid-19) zouden afdoden.

Gama Healthcare, fabrikant van de Clinell producten, publiceerde de resultaten van de analyses uitgevoerd door het Microbac laboratorium (Sterling, Virginia, USA), geaccrediteerd om te werken met de meest pathogene micro-organismen. Hieruit blijkt dus nu dat Clinell Universal als één der eerste ontsmettingsproducten het SARS-CoV-2 (het CoVid-19 virus) afdoende doden binnen een contacttijd van slechts 30 seconden. Het onderzoek toonde een méér dan 4 Log reductie in virusconcentratie aan na 30 seconden contacttijd, waardoor de norm van de EN14476:2013+A2:2019 richtlijn ruimschoots gehaald wordt.

Voor meer gedetailleerde informatie kan u doorklikken naar de Gama Healthcare website

Bekijk officiële rapporten van deze evaluatie