Nieuws & beurzen

Het Ziekenhuis Oost-Limburg (ZOL) heeft de Benelux primeur voor het handhygiëne monitoringsysteem van NosoEx .

Dit betekent ook het eerste project in de nieuwe samenwerking tussen de firma GWA Hygiene (de ontwikkelaar van het NosoEx platform), Dialex Biomedica als leverancier van de DAX Handhygiëne producten en Psimco voor de technische ondersteuning.

Buiten de algemene ondersteuning in dergelijke projecten stelt Dialex Biomedica ook de kennis van haar Clinical Manager Bart Gordts ter beschikking. Zo staan de klant en onze klinische dienst in nauw contact om de scope van dit project te bepalen alsook welke kritische indicatoren men wilt gaan monitoren en vooral hoe. Eens geïmplementeerd zijn er nog uitbreidingszaken zoals automatische rapportages en de “5 handhygiëne momenten” tablet waarbij het ziekenhuis “live” handhygiëne audits kan uitvoeren en de resultaten centraal kan bewaren / analyseren in het NosoEx platform.

Voor verdere vragen over het synergetisch aanbod van NosoEx en DAX, aarzel niet om ons te contacteren

Ingenieus systeem voor betere handhygiëne in het ZOL

Studies in ziekenhuizen tonen aan dat 1 op de 20 patiënten een ziekenhuisinfectie oploopt. 40% van deze infecties kan vermeden worden door een betere handhygiëne. Het Ziekenhuis Oost-Limburg (ZOL) wil geen kans onbenut laten om het naleven van de regels rond handhygiëne nog strikter te monitoren en te laten naleven. Een ingenieus systeem van transponders zal per beroepsgroep controleren hoe goed de handhygiëne wordt toegepast zodat kan bijgestuurd worden waar nodig. Op die manier wil het ZOL haar patiëntveiligheid naar een nog hoger niveau tillen.

Onze handen zijn de zwakke schakel in de besmettingsketen en dus is correcte handhygiëne cruciaal om infecties te vermijden. Helaas loopt dit nog al te vaak mis: uit internationale cijfers blijkt dat het gemiddeld percentage van correcte naleving amper 50% bedraagt. In het ZOL scoren we gelukkig wel beter: interne audits tonen aan dat de naleving van de handhygiëneregels schommelt rond de 70 à 80%. Om dit percentage nog verder te verhogen heeft het ZOL deze week als eerste in de BeNeLux het geautomatiseerd NosoEx systeem geïnstalleerd om na te gaan hoe goed de handen ontsmet worden. ‘Op twee van onze verpleegafdelingen zullen onze medewerkers en artsen een transponder (soort van badge) krijgen’ licht dr. apr. Deborah Steensels van de dienst Infectiepreventie toe. ‘Elke ontsmettingsalcoholdispenser wordt uitgerust met een sensor en zal registreren door welke beroepsgroep, hoe vaak, hoe goed, wanneer, en op welke locatie de handen ontsmet worden. Ook de handhygiëne door bezoekers zal geregistreerd worden.’

 

Voor de installatie ging het ZOL in zee met de firma NosoEx, Dialex Biomedica en Psimco. ‘De transponders hebben verschillende kleurtjes’ vervolgt dr. apr. Steensels. ‘Aan iedere beroepsgroep (artsen, verpleegkundigen, therapeuten,…) actief op de afdeling wordt een kleur toegekend. Dit heeft als voordeel dat we niet alleen een globaal beeld krijgen van hoe goed handhygiëne wordt toegepast, maar dat we de resultaten ook per beroepsgroep zullen kunnen in kaart brengen. Zodat we indien nodig doelgericht extra kunnen sensibiliseren en opleiden. Wel steeds per beroepsgroep omdat de registratie niet naamgebonden is en dus anoniem verloopt. Bovendien geeft het systeem ons feedback over de hoeveelheid alcohol die gebruikt wordt (men dient 2x te pompen voor goede handontsmetting) en over welke dispensers vaak gebruikt worden en welke niet. Het is ook interessant de data van de afdelingen onderling te vergelijken om zo een soort van gezonde concurrentie te creëren.’

Voorlopig gaat het om een proefproject over 2 jaar, initieel op 2 verpleegafdelingen en later eveneens op 2 afdelingen Intensieve Zorgen. Bij een positieve evaluatie hopen we het gebruik verder uit te breiden naar andere afdelingen.